Skalka (377)

Skalka (377 m n. m.) je vrch podcelku Nízky Inovec. Nachádza sa v katastrálnom území obce Hubina v okrese Piešťany v Trnavskom kraji.