Inovec

Zoznam článkov

  • 21. 2. 2012 – svts.sk – Aký bol kurz na Inovci?
  • 25. 1. 2012 – svts.sk – Kurz na Považskom Inovci