Tematínska lesostep

Tematínska lesostep je národná prírodná rezervácia. Nachádza sa v katastrálnom území obce Lúka v okrese Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji.

Na území platí 5. a v ochrannom pásme 4. stupeň ochrany.

Externé odkazy