Potok Svinica

Svinica je prírodná pamiatka. Nachádza sa v katastrálnom území miestnej časti obce Trenč iansk e Ja strabie a Veľká Hradná v okrese Trenčín v Trenčianskom kraji.

Externé odkazy