Nová Lehota

V katastrálnom území obce sa nachádza PR Dubový vŕšok, PR Švibov a PP Mokvavý prameň.