Dubový vŕšok

Dubový vŕšok je prírodná rezervácia. Nachádza sa v katastrálnom území obce Nová Lehota v okrese Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji.

Externé odkazy