Lúka

V katastrálnom území obce sa nachádza NPR Tematínska lesostep, časť NPR Javorníček a časť PR Kňaží vrch.