Stará Lehota

V katastrálnom území obce sa nachádza časť NPR Javorníček a časť PR Kňaží vrch.