Javorníček

Javorníček je národná prírodná rezervácia vyhlásená úpravou Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky pôvodne ako štátna prírodná rezervácia v roku 1982 na výmere 15,06 hektára. Od roku 2004 je súčasťou územia európskeho významu Tematínske vrchy.

Nachádza sa v katastrálnom území obcí Lúka, Stará Lehota a Hrádok v okrese Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji, geomorfologicky v podcelku Nízky Inovec.

Predstavuje skupiny vápencových hrebeňových brál západnej a východnej expozície a javorovo-bukový les s prímesou lipy. Zistilo sa tu 18 druhov lišajníkov, 16 druhov machorastov, 15 druhov papraďorastov a 182 druhov a poddruhov semenných rastlín s viacerými vzácnymi druhmi. Významné je aj zastúpenie mäkkýšov. Dôvodom ochrany je zachovanie sutinových lesov a vápencových brál s bohatou flórou a faunou s významným zastúpením severských a teplomilných prvkov na vedecké, výskumné a náučné ciele. Na území platí 5. stupeň ochrany.

Rezervácia nie je turisticky sprístupnená.

Externé odkazy

Spracované podľa

  • PETROVIČ, D., PETROVIČ, J.  Považský Inovec, turistický sprievodca. Bratislava : Šport, 1986. strana 158

Fotogaléria: Javorníček