Chránené územia

V pohorí sa nachádza jedno územie európskeho významu, dve národné prírodné rezervácie, jedenásť prírodných rezervácií, trinásť prírodných pamiatok a jeden chránený areál.

Územie európskeho významu Natura 2000

Národné prírodné rezervácie

Prírodné rezervácie

Prírodné pamiatky

Chránený areál