Veľký jarok

 

Veľký jarok je prírodná pamiatka vyhlásená Okresným národným výborom v Trnave pôvodne ako chránený prírodný výtvor v roku 1964 na výmere 0,8506 hektára.

Nachádza sa v katastrálnom území obce Moravany nad Váhom v okrese Piešťany v Trnavskom kraji, geomorfologicky v podcelku Inovecké predhorie.

Predstavuje až 20 metrov hlboký roklinový výmoľ, ktorý prerezáva sprašovú pseudoterasu Váhu. V profile výmoľa možno dobre študovať vyvynuté súvrstvia i paleontologické nálezy fosílnych mäkkýšov z obdobia poslednej ľadovej doby. Sú v ňom aj zvyšky paleolitického osídlenia a našli sa aj kosti mamuta a vlka. Lokalita má mimoriadnu vedeckú hodnotu, lebo odkrýva celý profil severného ukončenia Trnavskej sprašovej pahorkatiny a je jedinečným príkladom procesov svahovej modelácie. Možno na ňom sledovať priebeh würmského zaľadnenia. Na území platí od 1. 9. 2004 4. stupeň ochrany.

Pamiatka je turisticky sprístupnená odbočkou zo zelenej turistickej znčkovanej trasy č. 5135a.

Externé odkazy

Spracované podľa

  • PETROVIČ, D., PETROVIČ, J.  Považský Inovec, turistický sprievodca. Bratislava : Šport, 1986. strana 170

Dokumenty