Zoznam máp dostupných on-line

Pre bádateľov a nadšencov ponúkame mapy zachytávajúce (aj) oblasť Považského Inovca dokumentujúc jeho súčasnosť i dejiny kartograficky. Dúfame že Vám zoznam prinesie úžitok a radosť z odhaľovania. Ak tu náhodou chýba mapa, o ktorej si myslíte že sem patrí, napíšte nám prosím.

 

 • 1867 – 1871, mapy.vkol.cz, okrem iných toponým aj nápisy:
  • Innovec B. (dnes Inovec)
  • Jacubova B. (dnes Jakubová)
  • Javorina B. (dnes Panská Javorina)
  • Belleni V. (dnes Bielený vrch)
 • 1891, maproom.org, 1 : 3 700 000, Galgóc G. (dnes Považský Inovec a Strážovské vrchy)
 • 1880 – 1898, hicleones.com, 1 : 1 750 000, v pravom dolnom rohu nápis Galgóc G(ebirge) (dnes Považský Inovec a Strážovské vrchy) a Innovec 1042 (dnes Inovec)
 • 1880 – 1898, hicleones.com, 1 : 1 750 000, v pravom dolnom rohu prakticky len vrch Innovec (dnes Inovec)
 • 1898, hicleones.com, Neutra Geb.(irge) (dnes Považský Inovec a Strážovské vrchy)
 • 1918, collections.lib.uwm.edu, 1 : 1 000 000, nápis Hlohovecké pohoří (dnes Považský Inovec)
 • 1938, collections.lib.uwm.edu, okrem iných toponým aj nápisy:
  • Neutra Gebirge (Hory Inovecke) (dnes Považský Inovec)
  • Inovec 1042
  • Panská Javorina 943 (dnes Panská javorina)
  • Tematin (dnes Tematín)
  • Marhat 749 (dnes Marhát)
 • 2007, geology.sk (.jpg, 10,4 MB), 1 : 50 000, Geologická mapa Považského Inovca a jv. časti Trenčianskej kotliny