Literatúra

Sprievodca

  • PETROVIČ, D., PETROVIČ, J.  Považský Inovec, turistický sprievodca. Bratislava : Šport, 1986.
  • BRANDOS, Otakar, BALAJ, Kamil. Považský Inovec, Strážovské a Súľovské vrchy. Ostrava : SKY, 2003.

Mapa

  • KOLEKTÍV AUTOROV. Považský Inovec - Piešťany - turistická mapa č. 130, 1 : 50 000. Harmanec : VKÚ Harmanec, 2001.
  • KOLEKTÍV AUTOROV. Tribeč, Považský Inovec, Vtáčnik, 1 : 100 000. SHOCart, Česká republika.
  • KOLEKTÍV AUTOROV. Považský Inovec - letná turistická mapa č. 3, 1 : 100 000. Bratislava : Slovenská kartografia, 1985.

Iné