Zvon

17.10.2011 09:36

Krátky film historika Pavla Dvořáka o pravdepodobne najstaršom kresťanskom zvone na Slovensku nájdenom v oblasti Považského Inovca v Bojnej.